پوشاک ورزشی مناسب

 هنگام تهیه پوشاک ورزشی باید به کیفیت لباس، جنس تولید شده/ف سایز، حتی نوع رشته ورزشی که قصد اجرای آن را دارید دقت نمایید تا بتوانید بهترین لباس را برای اجرای تمرینات ورزشی انتخاب نمایید. 

پوشاک ورزشی مناسب

 پوشاک ورزشی مناسب نه بیش از حد تنگ بوده که باعث اذیت ورزشکار شده و مانع اجرای تمرینات ورزشی شود، نه به حدی گشاد است که منجر به از بین رفتن تمرکز لازم برای اجرای تمرین شود. 

صفحه قبل 1 صفحه بعد